Privatumo politika
Šioje privatumo politikoje aprašoma, kokią informaciją renkame semantika.lt paslaugų portale ir kaip ją naudojame.

Vytauto Didžiojo universitetas (toliau – „Universitetas“, „Duomenų valdytojas“ arba „mes“) yra LKSSAIS ir šios interneto svetainės www.semantika.lt valdytojas. Šiomis privatumo taisyklėmis nustatoma ir paaiškinama kaip Universitetas renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis, Jums lankantis šioje interneto svetainėje ir naudojantis jos paslaugomis.

Duomenų valdytojo rekvizitai:
Vytauto Didžiojo universitetas
Juridinio asmens kodas: 111950396
Adresas: K. Donelaičio g. 58, LT-44248 Kaunas
El. paštas: info@vdu.lt
Duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: dap@vdu.lt

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šias privatumo taisykles,

Kokią informaciją mes renkame?

Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:

 1. Informaciją, kurią mums pateikiate naudodamiesi mūsų paslaugomis (el. pašto adresas, audio ir/ar kiti analizei pateikti duomenų failai);
 2. Puslapio lankytojo naršymo mūsų svetainėje informacija;
 3. Susistemintą informaciją apie visų puslapio lankytojų naudojimosi puslapiu įpročius;
 4. Informaciją apie jūsų naudojamą įrenginį
 5. Bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums;
 6. Informacija apie paslaugos gavėją ir paslaugos teikimui pateikta medžiaga sistemoje nesaugomi;
Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

 1. Informuoti apie suteiktos paslaugos rezultatus;
 2. Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas;

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • Sutarties su jumis vykdymas;
 • Teisėti mūsų interesai, nebent jūsų privatūs interesai yra viršesni;
 • Jūsų sutikimas;
Kiek laiko saugome surinktą informaciją?

Jūsų pateikta informacija saugoma tik tiek laiko, kiek yra būtina užtikrinti paslaugos teikimą. Suteikus paslaugą Jūsų pateikta informacija (el. pašto adresas, audio ir/ar kiti analizei pateikti duomenų failai) yra ištrinama.

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Sistema asmens duomenų nesaugo nekaupia ir trečiosioms šalims neperduoda.

Slapukai

Portale naudojami slapukai (angl. „cookies“). Semantika.lt naudojami tik baziniai naršymui būtini slapukai.

 • .AspNet.Consent - Naudotojo sutikimas su privatumo politika
 • .AspNetCore.Culture - Svetainės kalba su kuria naudotojas dirba
 • .AspNetCore.Antiforgery.xxxxxx - Svetainei siunčiamų užklausų validavimui
 • JSESSIONID - naudotojo sesijos identifikavimui

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti).
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti).
 • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“).
 • teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti).
 • teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
 • teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus. (teisė nesutikti).
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Politikos pakeitimai

Mes galime atnaujinti šią privatumo politiką paskelbdami naują jos versiją šiame portale. Jūs turėtumėte peržiūrėti šį puslapį, kad susipažintumėte, su privatumo politikos pasikeitimais.

Trečiųjų šalių interneto svetainės

Interneto svetainėje semantika.lt yra pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines. Mūsų Privatumo politika taikoma tik šiai interneto svetainei, todėl spausdami nuorodas į kitas interneto svetaines turėtumėte susipažinti su šių trečiųjų šalių pateikiamomis privatumo politikomis ir praktikomis.

Lankytojų statistikos skaičiavimui naudojama atviros prieigos priemonė https://statcounter.com. Norint susipažinti su statistikos duomenimis, reikia susipažinti su šios trečiosios šalies pateikiamomis privatumo politikomis ir praktikomis.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Jeigu turite klausimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu arba siekiate įgyvendinti savo teises, susijusias su Jūsų asmens duomenų apsauga, prašome kreiptis į Vytauto Didžiojo universiteto duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu dap@vdu.lt.