Kuriame Lietuvos ateitį
Kuriame Lietuvos ateitį

Lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės informacinė sistema (LKSSAIS) – tai Lietuvoje unikali lietuvių rašytinės kalbos analizės ir lietuvių šnekos atpažinimo paslaugas teikianti kalbos technologijų infrastruktūra ir valstybinė informacinė sistema. Informacinės sistemos valdytojas – Vytauto Didžiojo universitetas.

Ji sukurta ir įteisinta 2012 m. įgyvendinant projektą Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K-01-007 („Semantika-1“). Projekto vykdytojas – Vytauto Didžiojo universitetas, projekto partneris – Kauno technologijos universitetas. Įgyvendinus projektą buvo sukurta visa eilė elektroninių paslaugų, kurios padidino lietuvių rašytinės kalbos elektroninių išteklių ir automatinės analizės priemonių prieinamumą, sudarė geresnes sąlygas asmenims ir organizacijoms vartoti lietuvių rašytinę kalbą elektroninėje erdvėje.

2020 m. įgyvendinus projektą Nr. 02.3.1-CPVA-V-527-01-0002 („Semantika-2“), sistema buvo modernizuota ir buvo sukurtos 3 naujos kalbos technologijų paslaugos bei 12 kalbos technologijų IT sprendimų, kuriuos visi norintys gali naudoti laisvai ir nemokamai. LKSSAIS modernizavimo pagrindinis tikslas – informacinių technologijų priemonėmis atlikti lietuviškų elektroninių tekstų gavybą iš interneto ir fonogramų, atlikti plačios imties lietuviškų elektroninių tekstų analizę, pateikti darbo laiką taupančias bei darbo efektyvumą didinančias darbo su lietuviškais elektroniniais tekstais priemones ir elektronines paslaugas. Projekto vykdytojas – Vytauto Didžiojo universitetas, projekto partneris – Kauno technologijos universitetas. Projektas yra bendrai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Vadovaujantis projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-527-01-0002 („Semantika-2“) finansavimo ir administravimo sutarties įsipareigojimais, Vytauto Didžiojo universitetas sudaro sąlygas projekto metu sukurtus IT sprendimus visiems norintiems naudoti laisvai ir nemokamai, jiems siekiant toliau vystyti šiuos sprendimus ir (arba) pritaikyti juos naujų elektroninių sprendimų ir elektroninių paslaugų kūrimui. IT sprendimai prieinami puslapyje „Sprendimai“.

Naudojimo LKSSAIS paslaugomis ir mikroservisais aprašai bei instrukcijos pateikti puslapyje „Dažnai užduodami klausimai“.