Lietuvių kalbos fonogramų automatinės transkripcijos tekstu paslauga
Fonogramų transkripcijos tekstu paslaugą sudaro keturi moduliai, kurių kiekvienas taikomas atskirai sričiai: administracinei, teisinei, medicininei ir bendrinei šnekamajai kalbai. Pasirinkite tinkamiausią sritį. Nurodytu el. paštu gausite transkripcijos rezultatą. Transkripcijos rezultatas yra failų rinkinys, kuriuose yra ta pati, bet skirtingai suformatuota informacija: paprastas tekstas, WebVTT formato failas (subtitravimo reikmėms) ir failas, kuriame transkripcijos rezultatai sinchronizuoti su garso įrašu. Pastarasis failas skirtas tam, kad būtų patogu redaguoti su garso įrašu sinchronizuotą transkripciją. Tam specialiai sukurtą transkripcijos redaktorių rasite čia. Detali naudojimosi instrukcija pateikta DUK.
Nurodoma fonogramos sritis
Nurodomas fonogramos failas, kurio formatas m4a, mp3, wav. Maksimalus dydis m4a - 10MB, mp3 - 10MB, wav - 30MB
Nurodomas el. paštas (pvz.: vardenis.pavardenis@pastas.lt), kuriuo bus informuojama apie transkripcijos sudarymo eigą
Nurodomas diktorių skaičius. Jei nenurodyta, diktorių skaičius bus nustatomas automatiškai
Įvertink šią paslaugą