Lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės informacinė sistema

Lietuviško teksto analizė ir taisymas


Paslaugos aprašymas

Analizuojamas tekstas

Vartotojas įkelia savo tekstą į paslaugos langą, pasirenka reikiamus analizatorius ir spaudžia „Analizuoti“.

Rašybos klaidos

Šiame lange parodomos teste rastos rašybos klaidos ir jų taisymo pasiūlymai. Ištaisius klaidas, spaudžiamas mygtukas „atsiųsti“ (ištaisytą tekstą).

Gramatikos klaidos

Šiame lange parodomos teste rastos gramatikos ir stiliaus klaidos ir jų taisymo pasiūlymai. Ištaisius klaidas, spaudžiamas mygtukas „atsiųsti“ (ištaisytą tekstą).

Morfologijos analizė

Šiame lange ekrano dešinėje parodomos pasirinkto žodžio morfologinė analizė. Pasirinkus žodį ir paspaudus „Ieškoti semantinės informacijos“, parodomi to žodžio sinonimai ir kita semantinė informacija iš Bendrosios lietuvių kalbos ontologijos.

Įvardytos esybės

Šiame lange parodomos tekste rastos įvardytos esybės, kurios tekste pažymimos, paspaudus ekrano apačioje esančioje juostoje nurodytas įvardytų esybių kategorijas.

Žodžių junginiai

Šiame lange analizuojamam tekste pažymi žodžių junginiai pagal ekrano dešinėje esančias žodžių junginių kategorijų pasirinktis.

Sintaksė

Šiame lange analizuojame tekste pažymimi sintaksiniai junginiai pagal dešinėje pusėje esančias pasirinktis

Pastabos

Pabaigus analizę, galima grįžti pradinį langą („Analizuojamas tekstas“), kur paspaudus mygtuką „Atsisiųsti analizės žymas“ vartotojui atsiunčiamas analizės metu naudotų analizatorių anotacijos žymelių rezultatas.

Pagalba

Analizuojamas tekstas

Vartotojas įkelia savo tekstą į paslaugos langą, pasirenka reikiamus analizatorius ir spaudžia „Analizuoti“.

Rašybos klaidos

Šiame lange parodomos teste rastos rašybos klaidos ir jų taisymo pasiūlymai. Ištaisius klaidas, spaudžiamas mygtukas „atsiųsti“ (ištaisytą tekstą).

Gramatikos klaidos

Šiame lange parodomos teste rastos gramatikos ir stiliaus klaidos ir jų taisymo pasiūlymai. Ištaisius klaidas, spaudžiamas mygtukas „atsiųsti“ (ištaisytą tekstą).

Morfologijos analizė

Šiame lange ekrano dešinėje parodomos pasirinkto žodžio morfologinė analizė. Pasirinkus žodį ir paspaudus „Ieškoti semantinės informacijos“, parodomi to žodžio sinonimai ir kita semantinė informacija iš Bendrosios lietuvių kalbos ontologijos.

Įvardytos esybės

Šiame lange parodomos tekste rastos įvardytos esybės, kurios tekste pažymimos, paspaudus ekrano apačioje esančioje juostoje nurodytas įvardytų esybių kategorijas.

Žodžių junginiai

Šiame lange analizuojamam tekste pažymi žodžių junginiai pagal ekrano dešinėje esančias žodžių junginių kategorijų pasirinktis.

Sintaksė

Šiame lange analizuojame tekste pažymimi sintaksiniai junginiai pagal dešinėje pusėje esančias pasirinktis

Pastabos

Pabaigus analizę, galima grįžti pradinį langą („Analizuojamas tekstas“), kur paspaudus mygtuką „Atsisiųsti analizės žymas“ vartotojui atsiunčiamas analizės metu naudotų analizatorių anotacijos žymelių rezultatas.
Mark GroupMark


WordSpeach Part

TitleCount